Garanciális Feltételek

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Jótállás:
Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételével vagy – amennyiben azt a forgalmazó, avagy megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el.

Szavatosság:
A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte a vagy ismernie kellett hibát, vagy a hiba a vevő által adott anyag hibájára vezethető vissza, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. 
A hat hónap leteltével azonban vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett.
A bizonyítás ilyenkor már igen nehéz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve más független, akkreditált intézmény – pl. az ÉMI-TÜV-SÜD – által végzett vizsgálat költségeit a vevőnek kell állnia, azonban, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni.

  • Új termékekre a gyártók által nyújtott kötelező, jótállási és szavatossági időt biztosítjuk, amely változó lehet, gyártónként és árucikkenként ezeket a termék ismertetőrészében feltüntetésre kerülnek.
  • A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  • Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Használt termékre garanciát nem vállalunk.
  • Ebbe a termékkörbe kétféle típusú árucikket sorolunk!!!
   Első a normál használt termékek.
   Második a szállítás sérült, amely lehet csomagolás nélküli, bontott vagy akár csekély mértékben sérült vagy használt is, használati utasítással nem rendelkeznek!!
   Ezen kategóriákat is a termékismertetőben szerepeltetjük!!
   Ha ilyen terméket rendel, minden esetben előzetes telefonos egyeztetést kérünk/ 06-30-6777318/.
  • GARANCIÁLIS JAVÍTÁSRA LEADÁS, A BABABOLT TELEPHELYÉN 1191 BP. EÖTVÖS.U.3 PAVILONSORON VAN LEHETŐSÉG /A KÖLTSÉGEK A VEVŐT TERHELIK/. DE ELŐTTE TELEFONON JELEZZE LEHET, HOGY NEM IS KELL JAVÍTANI, CSAK KARBATARTANI!