Általános Szerződési feltételek

A bababoltunk honlapjának üzemeltetője:

 • Cégnév: Fenyvesi Lajosné EV.
 • Telephely címe: 1191 Budapest, Eötvös, u.3. ENIBABABABABOLT
 • Székhely: 1188 Budapest Nemes u. 121.
 • Adószám:60649010-2-43
 • Nyilvántartásba vette: Budapest Főváros XVIII. kerületi Kormányhivatala Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
 • Nyilvántartási száma: 21910295; 8988
 • Tárhely szolgáltató: ZED-SYSTEMS INTERNATIONAL KFT. 1182 Budapest, Nagybánya u. 15.
 • Telefon: 06-30-6777318
 • Ügyfélszolgálat elérhető személyesen a telephely címén, nyitvatartási időben. H-P 09-17; SZO 09-12.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékeket bemutató oldalainkon /többségében a gyár álltal megadottak/. Itt felvan tüntetve a kívánt termék minőségi besorolása és a rá vonatkozó fontosabb adatok, de a 06-30-6777318 telefonszámon vagy a fenyvesieni@freemail.hu email címen további információ tudunk adni, vagy személyesen is meggyőződhet a tulajdonságokról és kinézetéről a bababolt nyitvatartásában a BP XIX.ker eötvös utca, 3. alatt!!! Egyes termékeknél a gyártó honlapján is lehetőség van a további tudnivalók elérésére, elérési lehetőség a gyártó nevére való rákereséssel érhető el. 

Árak

 • A bababolt honlapján közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek a bolti árakkal megegyezőek!!
 • Utánvétel során a megrendelt árúcikk értékét és a postázási díjat egyösszegben kell a kézbesítőnek megfizetni.
 • Ha előleg utalásra került sor a bolt a feledás előtt annak összegével csökkentettként adja fel a terméket, a blokkon a teljes vételár fog szerepelni!!
 • Kiszállítás díjszabását a VÁSÁRLÁSMENETE  menüpont alatt lehet megtalálni, amelyek tájékoztató jellegűek, végleges ár csak a csomag feladásánál állapítható meg, de előzetes kb. kalkuláció elvégezhető.
 • A bolt a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Bármilyen jogi vita esetén a bolt székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testület illetékes eljárni:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
Fogyasztóvédelmi panaszokkal a területi illetőséggel bíró:
Budapest XVIII. kerületi járás
 

Járás vezetője:

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 •  A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az ÖNKÉNTES REGISZTRÁCIÓJÁVAL  tesz meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 •  Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem vagy a bolt ezt semmisnek tekinti.
 • Normál bababoltként üzemelünk, a web-es rendelés helyett személyessen is lehet vásásrolni, igy nem kell a személyes adtokat megadni és a kívánt árúcikket is meglehet tekinteni élőben!!!

A megrendelés lépései:

1. A felhasználói regisztráció/önkéntes/.
2. A szállítási és számlázási cím valamint telefonszám megadása/beállítása a honlapon/ a szállításhoz szükséges!!
3. A megrendelés összeállítása, telefonos eggyeztetés, ha a bolt a rendelni kívánt terméknél ezt kéri, különben a rendelését nem teljesítjük!!!
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása: külön emailben történik, ami tartalmazhat esetleges további egyeztetésre felszólítást,              amire a vásárló köteles reagálni a rendelését megerősíteni az ÁSZF feltételeinek elfogadása mellett. Itt kel jelezze, ÁFÁS           számla igényét, amit utólag Nem tudunk teljesíteni!                                                                                                                                                7. Minden egyéb telefonos megkeresést, csak érdeklődésnek tekintünk addig, amíg a vásárló ragaszkodik az így történő vásárláshoz.        Az így létrejött vásárlás során is a bolt ugyanezen ÁSZF-ben szerplő feltételeket tartja irányadónak, a beszélgetés során felhívja a figyelmet, hogy a honlapon ÁSZF-ben szereplő vásárlási feltételek vonatkoznak őrá is és ezeket ismerje meg és fogadja el, ha ennek a vásárló saját hanyagsága vagy hibája miatt nem tesz eleget a boltra ez töblet kötelezettséget nem von magaután!
8. A telefonos kapcsolat költsége a mindenkori, magyarországi normál díjszabásnak megfelelő, amit a vásárló álltal használt szolgáltató állapít meg!

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a bolt között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mailre a vásárló nem reagál érdemben, így a szerződést semmisnek tekintjük a teljesítést nem kezdeményezzük!
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarországi jog az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre az ÁSZF alapján. A bababolt elektronikus formában tárolja a megadott adatokat, szerződés meghiusulása esetén vagy a teljesítés, de a visszavásárlás határidejének lejártáig tárolja, ezután törlésre kerülnek, személyes adatot nem tárolunk és illetéktelennek/3. személynek/ nem adunk ki.                                                                                                                                  4. Nagyobbb értékű, vagy egyedi nem készleten lévő és csak és kizárólag a rendelő számára előállított termék rendelésénél/ babakocsi, bútor, stb./ 20% előleg megfizetést kér a bolt, előre egyeztetett formában a vásárló kérésének megfelelően történő teljesítési formában a szerződés létrejötte csak az előleg megérkezése időpontjában lép életbe. Addig a bolt a gyártótól nem rendeli meg a terméket.

Kiszállítás, személyes átvétel

 •  A szállítási határidők a telefonos vagy emailos egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
 • A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi az előre egyeztetett módon.
 • A bolt semmilyen szállítási költséget /oda esetleg vissza, visszavásárlás során/ NEM VÁLLAL MAGÁRA.
 • A bolt a szállítási díjon felül csomagolási és egyébb díjakat NEM számol fel és utólag sem követel!
 • A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Erről a tényről azonnal köteles a boltot a 06-30-6777318 számon értesíteni és az esetleges kár értéket a bolt tulajdonosával ismertetni, továbbiakban a kártalanításról a szállítóval a bolt jár el. Ennek elmulasztása esetén a kár a vásálót terheli.
 • Személyes átvételre, boltunk címén: 1191 Budapest, Eötvös, utca, 3. van lehetőség, csak kézpénzes fizetési mód áll rendelkezésre!!!
 • Kiszállítás díjszabását a VÁSÁRLÁSMENETE  menüpont alatt lehet megtalálni, amelyek tájékoztató jellegűek, végleges ár csak a csomag feladásánál állapítható meg, de előzetes kb. kalkuláció elvégezhető.
 • Utánvétel során a megrendelt árúcikk értékét és a postázási díjat egyösszegben kell a kézbesítőnek megfizetni.
 • Ha előleg utalásra került sor a bolt a feledás előtt annak összegével csökkentettként adja fel a terméket, a blokkon a teljes vételár fog szerepelni!!

Lehetséges fizetési módok

Bolti, személyes átvétel során, készpénzzel!!!

1. Személyesen, a bolt telephelyén, készpénzben.
2. Az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel) a futárnak kézpénzzel.
3. Banki átutalással, előleg fizetés során.

Elállási/Felmondási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. A Vásárló jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni a fenyvesieni@freemail.hu e-mail címen vagy a 06-30-6777318 telefonszámon a bolt részére. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli. A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
2. A Vásárló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az áru kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal. 14 napon túl az elállási jog elévül és a bolt nem kényszeríthető a termék visszavásárlására.
3. Elállásra vonatkozó szándékát a Vásárló köteles írásban, a fenyvesieni@freemail.hu  e-mail címre jelezni a bolt számára.
 A szándék nyilatkozatnak tartalmaznia kell: vásárló neve, címe, elérhetőségei/elektrónikus is/, rendelt termék megnevezése, márkája, típusa, esetleg színe, ára, és világosan leírva, hogy a vásárlástól eláll és a terméket NEM kéri, dátum, aláírás.
4. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az ENIBABABABABOLT címére 1191 BP. EÖTVÖS U.3. késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
5. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a bababolt ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli. A rendelt terméket előzetesen egyeztetett időpontban, a bolt nyitvatartási idejében is visszalehet szolgáltatni, ilyen esetben a fogyasztó, azonnal kézpénzben visszakapja az őt megillető visszatérítés összegét. A postázott csomagok esetében a bolt, ha mindent rendben talált, azonnal postázza vagy a kért szálára utalja az árú ellenértékét, de legfeljebb 14 naponbelül!!
6. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
7. A vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Kérjük ezért, hogy fokozottan vigyázzanak az áru sértetlenségére!
8.
A visszatérítés vonatkozik a kiszállítási költségekre, kivéve a termékek visszajuttatásának költségeit. A bolt nem köteles a vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a bolt által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A bolt jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt a vásárolt állapotban visszaküldte.
9. A visszaküldés kezdeményezését a bolttal előzetessen egyeztetni szükséges a nyitvatartási idő mitt, ha ez elmarad és a kézbesítés zárvatartás során kezdeményeződik a bolt a sikertelenségért felelőséget nem vállal. A csomagért NEM jelentkezik semmilyen szállító cégnél! A fennált helyzetért csakis és kizárólag a fogyasztó felelős, mivel a fogyasztót teszi törvény felelőssé a visszaszálításért!
10. A fogyasztó a megrendelt terméket csak a kipróbálás mértékéig használhatja és ennek mértékéig okozhat benne, rajta/ csomagoláson/ elváltozást. Ezen felüli használatért a fogyasztó a boltnak kártérítéssel felel. Pl. babakocsi esetében a használt kerekek miatt a visszatérítés összegéből 4000ft/db összesen 16000ft kerül levonásra, koszos huzat /ételmaradék stb. estleges tisztítási nyomok/ esetében, típutól függően 25000-40000ft komplett huzat szett csere, erről a fogyasztó előzetesen értesítést kap. Amennyiben a termék használt, vagy nem a megrendelt termék kerül visszaküldésre, a bababolt követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését.
11. A bababolt jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a bababolt a korábbi időpontot veszi figyelembe.
12. A visszatérítés során a bolt kizárólag a fogyasztó által megadott bankszámlára utal, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Ezen felül az előre egyeztetett időpontban a visszatérítés személyesen is átvehető az üzletben. Ettől eltérő visszatérítési módot a Fogyasztó választhat, de ebben az esetben viselnie kell az ebből adódó többletköltséget.

A Fogyasztót, mely esetekben nem illeti meg az elállási jog!

1.Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
2.
Olyan nem előre gyártott termék esetében,/nem készleten lévő termék, szín, méret, külön rendelésre történő teljesítés, stb./ amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó kérésére rendelt meg a bolt. /Ebben az esetben 20% előleget is kér a bolt a rendelés megerősítése céljából./
3. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. további értékesítésre alkalmatlan./pl. pelenka, fehérnemű, mivel estleges próbája ellenőrizhetetlen, krémek, ápolási termékek/.

A fentiekben nem szabályzott kérdésekről, elállási jogról bővebben itt olvashat: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Jótállás:
Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételével vagy – amennyiben azt a forgalmazó, avagy megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el.

Szavatosság:
A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte a vagy ismernie kellett hibát, vagy a hiba a vevő által adott anyag hibájára vezethető vissza, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. 
A hat hónap leteltével azonban vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett.
A bizonyítás ilyenkor már igen nehéz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve más független, akkreditált intézmény – pl. az ÉMI-TÜV-SÜD – által végzett vizsgálat költségeit a vevőnek kell állnia, azonban, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni.

  • Új termékekre a gyártók által nyújtott kötelező, jótállási és szavatossági időt biztosítjuk, amely változó lehet, gyártónként és árucikkenként ezeket a termék ismertetőrészében feltüntetésre kerülnek.
  • A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  • Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Használt termékre garanciát nem vállalunk.
  • Ebbe a termékkörbe kétféle típusú árucikket sorolunk!!!
   Első a normál használt termékek.
   Második a szállítás sérült, amely lehet csomagolás nélküli, bontott vagy akár csekély mértékben sérült vagy használt is, használati utasítással nem rendelkeznek!!
   Ezen kategóriákat is a termékismertetőben szerepeltetjük!!
   Ha ilyen terméket rendel, minden esetben előzetes telefonos egyeztetést kérünk/ 06-30-6777318/.
  • További információ az ügykörben itt olvasható: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklet

  A weboldalunk által használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot és egyéb módon sem gyűjtenek a személy beazonosítására alkalmas információkat!

  A webáruház használatával a vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta és annak minden pontjával egyetért!!!